Domov » 2014 » januar (Page 7)

Program javnih del v letu 2014

V sredini prejšnjega meseca je ZRSZ objavil spremembo besedila Javnega povabila za izbor programov javnih del za letošnje leto. Spremembe se nanašajo na višino sredstev, ki so na razpolago. ?eprav so javna dela zgolj za?asna rešitev za vsakega brezposelnega, so na OS Ptuj veseli tega javnega povabila, saj bo prineslo dodatnih preko 200 delovnih mest, ?etudi le do konca koledarskega leta. Za celotno Slovenij ...

Preberi več

101. rojstni dan Marije Dobravc

V hiški v Forminu, kjer v oskrbi gospe Danice Grajf biva šest starostnikov, je bilo minuli teden še posebej veselo. Stanovalka Marija Dobravc je namre? praznovala 101. rojstni dan, kot dolgoletno Ptuj?anko, pa jo je z obiskom presenetil še župan dr. Štefan ?elan. Pred sto enim letom je v Re?ici na svet privekala Marija, ki jo je življenjska pot vodila na Ptuj, kjer je živela dolga leta. V mladih letih je ra ...

Preberi več

Perutnina Ptuj pozitivno poslovala v letu 2013

Perutnina Ptuj bo celotne poslovne rezultate za leto 2013 objavila v mesecu februarju in na nivoju celotne skupine pri?akujejo za dobrih 270 milijonov evrov prihodkov oziroma za 7,3 milijona evrov dobi?ka. V prvih enajstih mesecih lanskega leta so ustvarili za ve? kot 252 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Nadzornemu svetu podjetja je bil ob koncu leta 2013 predstavljen razvojno strateški na?rt za leto 2 ...

Preberi več

Čiščenje ptujske Panorame

Na obmo?ju ptujske Panorame je na 14. hektarjih bilo v osemdesetih letih zasajenih ?ez 30.000 dreves jablane. Skozi leta je sadovnjak propadal in prostor je pred ?asom v zakup vzela Mestna ob?ina Ptuj. Po testnem ruvanju dreves lanskega septembra so Javne službe Ptuj pri?ele s ?iš?enjem omenjenega obmo?ja. Predvidena vrednost del je ocenjena na približno 30.000 evrov. Dela bi naj predvidoma potekala približ ...

Preberi več

Najboljše športne ekipe v letu 2013

Ženski Rokometni klub Mercator Tenzor Ptuj je v sezoni 2012/2013 zelo nihal s svojimi igrali. V 23. krogih so Ptuj?anke zbrale 17 to?k in so na koncu prvenstva v 1. A rokometni ligi osvojile deveto mesto. Trenutno Ptuj?anke nastopajo pod imenom Tenzor DP Logik in so z mlado ekipo pri dnu prvenstvene lestvice. Ravno obratno je bilo stanje v ženske Odbojkarskem klubu AC Prstec, saj so igralke v lanski sezoni ...

Preberi več

Davek na nepremičnine

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 15. novembra 2013 sprejel zakon o Davku na nepremi?nine. Ta je pri?el veljati 1. januarja in je nadomestil tri davke in sicer davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljiš? in pristojbino za vzdrževanje gozdih cest. Novi davek so pripravljali na Ministrstvu za finance Republike Slovenije in njegov izra?un se vrši na podlagi vrednosti nepremi?nine, k ...

Preberi več

LUP v leto 2014 s smelimi načrti

Ljudska univerza Ptuj ponuja pester nabor izobraževalnih programov za pridobitev izobrazbe, poklicno usposabljanje, splošno izobraževanje, kot tudi programe vseživljenjskega u?enja. Na Ljudski univerzi Ptuj je vseskozi delavno in pestro, si pa bodo leto 2013 zagotovo najbolj zapomnili predvsem po formalnem zaklju?ku dveh velikih projektov. Znanja ni nikoli preve?, še posebej v teh ?asih, ko se je treba zara ...

Preberi več
Na vrh