Domov » 2014 » maj (Page 3)

Lani preko 14.000 prosilcev, letos številka še višja

Vse ve? ljudi se po pomo? obra?a na Karitas in Rde?i križ. Slednjemu se zaloge hrane in obla?il se praznijo kot še nikoli, zato se morali napeti vse sile, da so pomo? lahko razdeljevali po urniku delitev. Slika na Ptujskem se ni? kaj ne razlikuje od tiste v celotni Sloveniji. Po pomo? na Rde?i križ se zateka vse ve? ljudi, zaskrbljujo?e pa je dejstvo, da je vse ve? takih, ki so zaposleni a ne zmorejo iz mes ...

Preberi več

Aluminij v finalu MNZ Ptuj ugnal Dravo

Finalna tekma pokala Medob?inske nogometne zveze Ptuj v Stojncih med Dravo in Aluminijem je bila v prvem pol?asu izena?ena in videli smo številne zaklju?ne strele na obeh straneh. Pri Aluminiju je Robert Kurež s strelom z glavo zadel vratnico, medtem ko je za Dravo imel najlepšo priložnost Daniel Ljubec, a je njegov strel je odli?no obranil Tomaž Murko. V zadnji minuti prvega pol?asa je Aluminij povedel, po ...

Preberi več

Dvajset ustvarjalnih let Centra interesnih dejavnosti Ptuj

Od leta 1994, ko je bil ustanovljen, pa vse do danes, je Center interesnih dejavnosti postal prepoznaven tako v lokalnem okolju, kot tudi v slovenskem prostoru. Spomini na za?etke so zato prav posebni, saj so ideje snovali v prostorih, velikih nekaj kvadratov, prostore pa sta krasila le telefon in ra?unalnik. Od za?etkov pa do danes je minilo dvajset let, izjemno plodnih in ustvarjalnih dvajset let, ki so j ...

Preberi več

Novi Zdravstveni dom Kidričevo

Na mestu nekdanjega starega vrtca v Kidri?evem je zrasla nova stavba, v kateri v pritli?ju deluje Zdravstveni dom Kidri?evo, kateri spada pod okrilje Zdravstvenega doma Ptuj. Na sve?ani otvoritvi smo slišali razli?ne nagovore, medtem ko je prireditev bila dopolnjena z glasbenim in plesnim programom. Novi Zdravstveni dom Kidri?evo so odprli župan ob?ine Kidri?evo Anton Leskovar, direktorica Zdravstvenega dom ...

Preberi več

S 40. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Na 40. redni redni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj, ki je bila 19. maja, je bilo prisotnih 24 svetnic in svetnikov. Najve? ?asa so namenili razpravi o osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku Mestne ob?ine Ptuj. Višina komunalnega prispevka je odvisna od velikosti stanovanjskega objekta in parcele. Povpre?en komunalni prispevek na stanovanjski objekt v velikosti 136 m² ...

Preberi več

Teden boja proti melanomu

Obeleževali smo Teden in Svetovni dan boja proti melanomu. V Lekarnah Ptuj so zato pripravili svetovanje o tej bolezni in nasvete, kako se zaš?ititi. Melanom je najbolj nevarna oblika kožnega raka, ki lahko doleti vsakega od nas. Pomembno je, da opazujemo svojo kožo in morebitne spremembe. Razlike so namre? med kožnimi znamenji in tistimi znamenji, ki bi lahko pomenile nevarnost za nastanek melanoma. Zato m ...

Preberi več

Projekcija filma Kri mora teči

V prejšnjem tednu Mestnem kinu Ptuj smo si lahko ogledali posebno filmsko projekcijo Kri mora te?i, ki ji je sledil pogovor z režiserjem filma. Projekcija je bila del spremljevalnega programa v okviru Tedna vseživljenjskega u?enja na Ljudski univerzi Ptuj. Kri mora te?i ali Blutt muss fließen je naslov dokumentarnega filma, ki govori o koncertih skrajnih desni?arskih rock skupin v Nem?iji. Da smo si lahko f ...

Preberi več
Na vrh