Domov » 2015 » januar (Page 8)

Leto pomembnih mejnikov tudi za CID Ptuj

Center interesnih dejavnosti Ptuj je v lanskem letu obeleževal 20. obletnico obstoja. Ni pa to edini pomembni dogodek, ki jih je v lanskem letu zaznamoval. Center interesnih dejavnosti Ptuj, ki je bil ustanovljen leta 1994, že dvajset let izvaja programe mladinskega dela, dejavnosti informativnega in svetovalnega centra za mlade, dejavnosti na podro?ju neformalnega izobraževanja in številne druge aktivnosti ...

Preberi več

Policija opozarja na previdnost pri uporabi bankomatov

V sporo?ilu za javnost Policija znova opozarja na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. V zadnjem obdobju so namre? obravnavali ve? primerov napadov s pomo?jo pasti za gotovino, imenovane „cash trapping“. Pri „cash trappingu storilci s pomo?jo lepila ali obojestranskega lepilnega traku namestijo letev na režo bankomata za izdajanje denarja, ki je identi?na originalu. Postopek dviga gotovine upor ...

Preberi več

S 1. seje SPVCP MO Ptuj v letu 2015

Prvi? v letošnjem letu so se sestali ?lani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 15. redna seja je postregla s petimi to?kami dnevnega reda. Statistika glede varnosti v minulem letu sicer še ni dokon?no znana, saj prav v tem ?asu analizirajo podatke. Pa vendar lahko po do sedaj znanem zaklju?ijo, da je bila prometno-varnostna situacija leta 2014 ugodna, ?eprav predsednik SPVCP MO Ptuj Franc Kozel ...

Preberi več

Planinska razstava Izidorja Furjana

Izidor Furjan je po razstavi leta 2004 na Osnovni šoli Grajena v Knjižnici Ivana Potr?a Ptuj pripravil svojo drugo razstavo, na kateri skozi fotografije prikazuje svoje vzpone od leta 1995 do danes. Na njej se v šestih vitrinah skozi slike da videti predstavitev Planinskega društva Ptuj, vodniški del in razli?ne odprave, na katerih je bil Furjan v zadnjih letih. Ti vzponi so bili Elbrus, Peak Lenin in Musta ...

Preberi več

Policisti na smučiščih

Vsak smu?ar bi moral biti pri uporabi smu?iš? dovolj ozaveš?en, obziren do drugih, previden in odgovoren. V osnovi bi smu?arji morali poznati mednarodno veljavna vedenjska FIS pravila in jih dosledno upoštevati. Da pa je varnost na smu?iš?ih ?im boljša, med drugim skrbijo tudi nadzorniki smu?iš? in policisti. Slednji imajo nekatera pooblastila, kot so ugotavljanje kršitev reda na smu?iš?ih zaradi vožnje pod ...

Preberi več

Za javna dela namenjenih dodatnih 8 MIO evrov sredstev

V decembru smo poro?ali o objavljenem javnem povabilu za izvajanje programov javnih del za letošnje leto. Višina namenjenih sredstev je takrat znašala okrog 21.6 milijona. Prejšnji teden je Vlada RS Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za leto 2015 zagotovila dodatnih 8 milijonov evrov za javna dela. Iz prejšnjih 21.6 milijona evrov sredstev, bo skupaj z že obstoje?imi, zdaj namen ...

Preberi več

Ptujčan Dejan Levanič je novi glavni tajnik SD

10. kongres Socialnih demokratov v Celju je potekal pod geslom Dajmo od sebe 100%. To bodo tudi mogli, glede na to, da je pred njimi nov za?etek. Predsednik stranke ostaja mag. Dejan Židan, podpredsednica je postala mag. Tanja Fajon, podpredsednik Janko Veber, po skoraj desetih letih pa se s funkcije glavnega tajnika stranke poslavlja Uroš Jauševec, ki ga je nasledil Dejan Levani?. Pred njimi so številni iz ...

Preberi več
Na vrh