Domov » 2015 » januar (Page 10)

Terme Ptuj v letu 2014 in 2015

Na obisk Term Ptuj v letu 2014 je mo?no vplivalo slabše vreme v poletnih mesecih. Kljub temu v družbi ocenjujejo, da je bilo minilo leto za njih uspešno. Posebej so bili zadovoljni z obiskom v Grand hotelu Primus, ki beleži v letu 2014 dobre rezultate. Niso pa bili zadovoljni z zasedenostjo kampa in z obiskom skozi poletne mesece. Za leto 2015 in za prihodnja leta so razvili šest dolgoro?nih programov. To s ...

Preberi več

Po tednu dni zimskih razprodaj

Za nami je teden dni zimskih razprodaj. Preverjali smo, kako zadovoljni so trgovci in kaj so kupovali kupci. Glede na to, da smo skozi celotno leto pri?a raznim znižanjem, popustom, akcijskim cenam, se ljudje za nakupe v ?asu razprodaj odlo?ajo zelo razli?no. Eni da, spet drugi ne, v veliki ve?ini pa nakupujejo takrat, ko kaj potrebujejo in tisto kar potrebujejo. Pozna se tudi, da je za nami veseli december ...

Preberi več

Prometno najbolj varno leto v zgodovini Slovenije

V Javni agenciji RS za varnost prometa so pripravili novinarsko konferenco na temo aktualnega stanja varnosti cestnega prometa. Po besedah mag. Igorja Velova, vršilca dolžnosti direktorja AVP, je bilo leto 2014 glede na statisti?ne podatke prometno najbolj varno v zgodovini Republike Slovenije. Zmanjšalo se je število prometnih nesre?, prometnih nesre? s smrtnim izidom in s telesno poškodbo. V letu 2014 je ...

Preberi več

Ukinitev učne pomoči

Ministrstvo za šolstvo je za izvajanje dodatne u?ne pomo?i, ki je ena od oblik dodatne strokovne pomo?i, letno namenilo 3,3 milijona evrov. Z za?etkom leta so jo, zaradi var?evanja za?asno ukinili. Na Osnovni šoli Mladika smo preverili, predvsem med u?itelji nepriljubljen, ukrep prinesel v praksi. (Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. januar 2015) ...

Preberi več

102. rojstni dan Marije Dobravc

(Foto: Boris Branovi?) Župan MO Ptuj je v minulem tednu v Forminu obiskal najstarejšo ob?anko Marijo Dobravc, ki je praznovala svoj 102. rojstni dan. Najstarejša ob?anka MO Ptuj je na svet prijokala v Re?ici ob Savinji, življenjska pot pa jo je pripeljala na Ptuj, natan?neje na Vi?avo. Zaposlila se je kot vodja kuhinje v takratnem starem Ribi?u. Z gostinstvom je bila povezana že od mladih let, to delo jo je ...

Preberi več

Izredna seja sveta ČS Panorama

Svet ?etrtne skupnosti Panorama se je sestal na 1. izredni seji. Na dnevnem redu so imeli predloge na prora?un za leto 2015. Ob ?lanih sveta ?S Panorama sta bila ob Klemnu Rutarju na izredni seji prisotna tudi svetnika MS MO Ptuj Slavko Kolar in Darko Rojs. Vsi trije so se zavezali, da se bodo po najboljših mo?eh trudili v Mestnem svetu zagovarjati dobre predloge in prenesti smotrne ideje ?etrtne skupnosti ...

Preberi več

Slovenski pokal v judu

Za klubsko to?kovanje 2014 za slovenski pokal je Judo zveza Slovenije štela posamezne rezultate starejših de?kov, starejših deklic, mlajših kadetov, mlajših kadetinj, kadetov, kadetinj, mladincev, mladink, mlajših ?lanov, mlajših ?lanic, ?lanov in ?lanic. V skupnem seštevku je med 42 slovenskimi klubi najve? to?k zbral Judo klub Z'dežele Sankaku, medtem ko je Judo klub Drava zasedel dvanajsto mesto. Ve?ino ...

Preberi več

Predsednik Borut Pahor o stanju v Sloveniji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v letu 2014 bil na dveh delovnih obiskih na širšem ptujskem obmo?ju. Malo pred vstopom v novo leto se je ozrl na minulo leto in je optimisti?no napovedal dogajanje v Sloveniji v letu 2015 ter naprej. Kot je še dejal je za Slovenci in Slovenijo zahtevno leto 2014, katerega so zaznamovale volitve, naravne nesre?e in tudi malo boljše gospodarsko stanja. Predsednik ...

Preberi več

Pregled tedna, sobota 10. januar 2015

PRISPEVKI: Kakšno naj bo novo leto 2015? Na Ptuju je prva na svet prijokala deklica Rene Poslovanje z e-ra?uni Uvaja se sistem vrednotnic V M? Center ve? kot 400 ob?anov nad 70 let Hrana in odeje za brezdomne pse in muce Najboljši ptujski športniki ...

Preberi več
Na vrh