Dejan Klasinc – Petv
Domov » Articles posted by Dejan Klasinc (Page 458)

Božena Bratuž dobila soglasje k ponovnemu imenovanju

Na izredni seji ptujskega mestnega sveta, 7. marca, so svetniki z veliko ve?ino dali soglasje k ponovnemu imenovanju Božene Bratuž za ravnateljico Vrtca Ptuj. To bo zanjo, ?e jo bo potrdil tudi minister Zver, že kar sedmi mandat na tem položaju. Bratuževa pravi, da je njeni odlo?itvi, da ponovno kandidira, gotovo botrovala tudi vzpodbuda njenih sodelavk in sodelavcev. V naprej napovedovati, ali bo tudi mnen ...

Preberi več

Priprave na razstavo Dobrote slovenskih kmetij

Priprave na razstavo Dobrot slovenskih kmetij, ki bo na Ptuju med 18. in 21. majem, so že v polnem teku. Prireditev, ki jo pripravlja Kmetijsko gozdarska zbornica Ptuj, bo letos že osemnajsti? zapored. Na njej se bodo s svojimi doma?imi izdelki predstavili pridelovalci iz domala vse Slovenije ter tudi iz avstrijske Koroške. Razstava živil je le zaklju?ek celotne prireditve Dobrot slovenskih kmetij. V ...

Preberi več

Razstava unikatno izdelanega nakita iz lesa

V avli hotela Mitra je od 15. marca na ogled prodajna razstava ro?no izdelanega nakita iz lesa. Prstani, zapestnice, uhani in verižice so še posebej zanimivi, saj je avtor Sre?ko Molk poleg doma?ih vrst lesa uporabil tudi manj znane in nekatere tudi zelo cenjene vrste tropskega lesa. Avtor poleg nakita sicer izeluje tudi druge predmete, kot so okvirji za slike, pohištvo ter reliefne oblik ...

Preberi več

Delo zimske službe pri Komunalnem podjetju Ptuj

"Zimska služba Komunalnega podjetja Ptuj izvaja pluženje in posipavanje v MO Ptuj in sicer na obmo?ju samega mesta Ptuja, primestne ?etrti Grajena, Rogoznica in Budina Brstje. Zadnjo akcijo odstranjevanja snega so izvedli 19. in 20. marca in sicer z 22-imi plužnimi sredstvi. Izvajanje del je bilo oteženo le v starem mestnem jedru Ptuja zaradi velikega števila parkiranih vozil. Podrta drevesa na ...

Preberi več

Tekmovanje Legobum 2007

V Poklicni in tehniški elektro šoli na Ptuju so v soboto, 17.3. pripravili regijsko tekmovanje u?encev osnovnih šol z mobilnimi roboti. Sodelovalo je 16 osnovnih šol iz Podravja in Zasavja.   Tekmovanje Legobum 2007 na srednji Elektro šoli pripravljajo v okviru projekta Pfare 2003. Z njim želijo med mladimi pove?ati zanimanje za tehniko, saj v Sloveniji prim ...

Preberi več

Poslanka Mojca Drčar Murko na Gimnaziji Ptuj

  V petek 16.3. se je z dijaki in dijakinjami ptujske gimnazije pogovarjala poslanka Mojca Dr?ar Murko. Govorila je o migrantski problematiki, problemu etni?nih in rasnih manjšin v državah EU in problemu kršitev ?lovekovih pravic. Pogovor so na Gimnaziji Ptuj pripravili v okviru filozofije, sociologije in debatnega kluba. V soboto, pa so na Gimnaziji Ptuj gostili ...

Preberi več

V gradnji 4. krožiŠče na Ptuju

Na Dornavski cesti na Ptuju so v preklem letu zgradili prvo krožiš?e, na njega pa je priklju?eno to, ki je v gradnji letos. Dornavska cesta bo preko tega krožiš?a povezana s Puhovo cesto, ki se nadaljuje preko Puhovega mostu in bo povezana s cesto G1-2, to je hitra cesta Hajdina - Ptuj. Drugo krožiš?e na Dornavski cesti gradi Cestno podjetje Ptuj, uredili pa bodo tudi voziš? ...

Preberi več

"Gremo v gledaliŠče"

V Kulturni dvorani Grajena je bila v torek, 13.3. bmo?na revija otroških gledaliških skupin. Revijo so pripravili v Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Obmo?na izpostava Ptuj. Predstavile so se gledališke skupine osnovnih šol Ljudski vrt, Juršinci, Markovci, Majšperk, Mini teatra Zveze kulturnih društev, Kulturnega društva Skorba in Gimnazije Ptuj ...

Preberi več

Končana tretja gradbena faza novega hotela v Termah Ptuj

  Vrednost celotnega projekta je okrog 16 milijonov evrov, investitor pa je Sava IP. Glavni izvajalec gradbenih del je SCT d.d. V gradbeni konstrukciji je okrog 1100 ton železja in preko 11000 kubi?nih metrov betona. Na gradbiš?u je dnevno okrog 150 delavcev in odkar so ga za?eli graditi 18.8., so dela potekala vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah. V za?etku gradnje so imeli težave s podtalnico ...

Preberi več
Na vrh