Dejan Klasinc – Petv
Domov » Articles posted by Dejan Klasinc (Page 457)

1. seja varnostnega sosveta

Na seji, ki je bila 27. marca v prostorih MO Ptuj so Mestna ob?ina Ptuj, ptujsko Komunalno podjetje in ?isto mesto Ptuj ptujski policijski postaji predali ra?unalniško opremo, vredno okrog 3340 evrov. Nova ra?unalniška oprema je namenjena policistom na terenu, za sprotno pisanje zapisnikov, poro?il in drugih pisnih izdelkov. Predstavniki policijske postaje ptuj so predstavili delo policis ...

Preberi več

Stand up komedija

V Cantante cafeju so v ?etrtek, 22. marca, pripravili že drugi ve?er stand up komedije. Predstavo s sodobnimi, udarnimi in provokativnimi nastopi sta izvedla Martina Ipša in Dalibor Boži?-Buco. Stand up komedija ali kot bi rekli pri nas Vstani in povej, k nam prihaja iz ameriških odrov. Za to izbrano komedijo veljajo tudi posebne zakonitosti. Martina Ipša in Buco sta se v preteklem ...

Preberi več

Denacionalizacijski postopki na Ptuju

"V ptujski upravni enoti so imeli 1115 denacionalizacijskih zahtevkov. Do zdaj so pravnomo?no rešili 1053 zahtevkov, ostalo jim je še 62 najtežjih primerov.   V upravni enoti Ptuj so imeli glede na ostala slovenska mesta zelo veliko denacionalizacijskih zahtevkov. Trenutno jih je 13 v pritožbenem postopku na upravnem ali vrhovnem sodiš?u, nekaj pritožb pa je tudi na ...

Preberi več

Podpis pogodb na Šolskem centru Ptuj

Na Šolskem centru Ptuj so v sredo, 28. marca, podpisali dogovor o sodelovanju s predstavniki desetih podjetij na obmo?ju severovzhodne Slovenije. S tem želijo povezati izobraževalne in gospodarske institucije, saj imajo dijaki in študentje posameznih šol v u?nem na?rtu do 25 odstotkov prakti?nega usposabljanja. Pri podpisu pogodb so bili s strani Šolskega centra Ptuj pr ...

Preberi več

"Ali res vsaka peta ženska pade po stopnicah"

Tako so poimenovali okroglo mizo, kjer so Vlasta Nussdorfer, višja državna tožilka in generalna sekretarka društva Beli obroč, mag. Miran Kerin direktor Centra za socialno delo Ptuj, in Jana Valentin predsednica ptujskega Humanitarnega društva Soroptimist, spregovorili o nasilju v družini. Na ptujski Center za socialno delo se za pomoč letno obrne približno 30 žensk, žrtev nasilja v družini. Policija na obm ...

Preberi več

Ptuj bo srediŠče pokrajine Spodnje Podravje

Vlada je sredi marca v usklajevanje poslala paket predlogov zakonov o pokrajinah. V delovnem osnutku zakona o ustanovitvi pokrajin je tokrat prvi? zapisano tudi predvideno število novih pokrajin, njihovi sedeži in meje. Ena izmed štirinajstih bodo?ih pokrajin naj bi tako bila tudi Spodnje Podravska, ki naj bi obsegala naselja devetnajstih ob?in, v katerih živi 88 000 prebivalcev. Pod ...

Preberi več

Nogometna tekma brezdomcev

Tudi na  Ptuju smo bili v sredo, 21. marca, pri?a nenavadni nogometni tekmi, eni izmed mnogih, ki se trenutno odvijajo po vsem svetu. V športni dvorani Mladika so se na eni izmed desetih tekem v Sloveniji, ki so del projekta Svetovnega prvenstva brezdomcev v nogometu,  pomerile štiri ekipe. Mednarodnemu projektu, v katerem že od leta 2003 brezdomci iz razli?nih držav merijo mo?i ...

Preberi več

21. festival Turizmu pomaga lastna glava

V ?etrtek, 22. marca, je na Osnovni šoli Olge Megli? potekal 21. regijski festival Turizmu pomaga lastna glava. Osnovnošolci iz spodnjega podravja so pripravili odli?no izdelano razstavo, na kateri so predstavili zna?ilnosti njihovih krajev, in izdelali raziskovalne naloge, ki so jih na igriv na?in predstavili tudi gledalcem in komisij U?enci osmih osnovnih šol iz Tomaža, Dest ...

Preberi več

Kristina Dokl naj bi tudi v prihodnje vodila dom upokojencev

Magistra Kristina Dokl je v mestnem svetu dobila soglasje za nov mandat direktorice ptujskega doma upokojencev. Dom vodi že štiri mandate, v prihodnosti pa jo zaradi pomanjkanja prostora v domu ?aka še en velik projekt - širitev doma na prostoru, kjer sedaj še stoji vrtec. Doklova je bila edina izmed treh kandidatk, ki je izpolnjevala vse razpisne pogoje. Dobila je soglasno podpo ...

Preberi več

Nova avtobusna postaja v letu 2010č

V predvolilnem ?asu je takratni kandidat za župana, dr. Štefan ?elan, med drugim obljubljal tudi izgradnjo nove avtobusne postaje na Osojnikovi cesti in postavitev poslovno-stanovanjskega kompleksa na podro?ju sedanje avtobusne postaje. župan je povedal, da naj bi nova avtobusna postaja stala nasproti železniške postaje, vanjo pa naj bi se tudi preselili vsi lastniki lokalov na dosedanji posta ...

Preberi več
Na vrh