Problematika uživanja drog

Uživanje drog je pere? problem današnje družbe, ?eprav si mnogi zatiskajo o?i. Gospodarska in finan?na kriza pa sta le še sol na bole?o rano te problematike. Zasvojenost je težja oblika psihofizi?ne o ...

Preberi več

Poškodba Dejana Zavca

Stara oziroma ponovna poškodba levega komolca je ustavila Dejana Zavca na poti do njegovega naslednjega dvoboja. Po opravljeni magnetni resonanci so zdravniki ugotovili, da ima boksar odkru ...

Preberi več

Javno povabilo Prvi izziv

Tokratno javno povabilo Prvi izziv je namenjeno zaposlovanju mladih do 30. leta starosti, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Subvencija znaša 2.250 evrov za poskusno dobo tr ...

Preberi več

Pomen nudenja prve pomoči

Samo ustrezna in pravilna prva pomo? lahko omogo?i nadaljnjo profesionalno oskrbo poškodovanca. Pomembno je, da poznamo osnove prve pomo?i in se ne prestrašimo, ko se znajdemo v takšni situaciji. Zdru ...

Preberi več

Praznik Mestne občine Ptuj

Najve?ji praznik ob?ine je zagotovo ob?inski praznik, v okviru katerega so se odvijale številne prireditve. Petek se je pri?el slovesno s slavnostno sejo Mestnega sveta MO Ptuj, ki ji je sledila podel ...

Preberi več
Na vrh