Domov » Novice » Gospodarstvo » Delovanje glavne kurilnice

Delovanje glavne kurilnice


Javne službe Ptuj izvajajo dejavnost oskrbe s toplotno energijo v Mestni občini Ptuj. Za proizvodnjo toplotne energije za sistem daljinskega ogrevanja v glavni kurilnici na Volkmerjevi ulici uporabljajo dva osnovna energenta, ki sta lesna biomasa in zemeljski plin. Mi smo na Javnih službah Ptuj preverili, kako kurilnica deluje, kakšen osnovni energent uporablja, kakšne so njegove značilnosti, kako delujejo ogrevalne naprave in kakšni so izpusti v zrak? Te odgovore smo predstavili v televizijskem prispevku in Vam jih posredujemo tudi v pisni obliki.

Kakšne vhodne surovine uporabljate za pridobivanje toplotne energije?
LBM kotel:
V kurilni napravi se uporabljajo izključno lesni sekanci in nikakor drug les, kot so lesni odpadki, les, ki je impregniran ali na kakršen koli drug način obdelan les. Uporablja se samo lesna biomasa iz gozda, ki ne vsebuje nikakršnih drugih primesi, kot so plastika ali drugih umetnih snovi, kovine, blata ipd.
ZP kotel:
Zemeljski plin

Kakšna je vlažnost lesnih sekancev?
Vsebnost vode (w = %)v lesu in vlažnost (u = %) sta dve različni stvari, in sicer je vsebnost vode v lesnih sekanci precej bolj pomemben podatek, kot vlažnost, saj le-ta pokaže, kako je les osušen. V povprečju se v deponijo dovaža zračno sušen les (sušen nekaj mesecev) oz. lesni sekanci in dosega vsebnost vode v povprečju w = 35 %

Katere ogrevalne naprave uporabljate in kakšen je sistem ogrevanja?
Trenutno se uporabljata dve kurilni napravi, in sicer kotel K1 – lesno biomasni kotel, ki pokriva pasovno proizvodnjo toplote ter kotel K2 – plinski kotel, ki pokriva vršno potrebo po toploti.

Kakšen je vaš filtrirni sistem in zakaj je ta pomemben?
Filtrirni sistem je zelo pomemben pravzaprav na vsaki kurilni napravi, saj se morajo dimni plini, preden preidejo v atmosfero, kar najbolj očistiti vseh primesi.

Kontrola izgorevanja se izvaja v samem kotlu, kjer se nadzorujejo vsi potrebni parametri, da je izgorevanje popolno in enakomerno. Za to poskrbi natančna regulacija, ki je sestavni del kotla. Iz kotla dimni plini potujejo v ciklonski filter, ki poskrbi, da se dimni plini zavrtinčijo, dobijo rotacijo, s tem pa se doseže, da težji delci padejo na dno filtra in v posodo za pepel kjer se zbirajo. To je prva faza čiščenja dimnih plinov. Dimni plini na to potujejo čez elektro-statični filter, ki prašne delce s pomočjo elektro-statike »polovi« in dimne pline očisti le-teh. Prašni delci se zbirajo v posodi pod filtrom. To je tudi zadnja in najbolj fina faza čiščenja dimnih plinov pred vstopom v atmosfero kjer se očistijo vseh še najbolj finih delcev v dimnih plinih.

V zrak oddajate določen dim in pline. Kakšni so ti, ali so škodljivi in kako so sestavljeni?

Dim, ki ga je opaziti v hladnejših dneh (npr. v januarju, ko je zunanja temperatura dosegala tudi – 14 st. C), je vodna para. V kotlu se voda, ki je v energentu/kurivu (tudi v zemeljskem plinu) upari/uplini zaradi visoke temperature izgorevanja energenta (cca. 820 st. C v LBM kotlu). Ko vodna para preide v atmosfero se ponovno utekočini.

Iz dimnika je videti dimno »vlečko«.

Iz različnih vzornih kotov je videti dimna vlečka (para) različnih barv. Če npr. gledamo proti soncu je videti temna, ker na predelih, kjer je vlečka gostejša, sončna svetloba težje preide skozi njo. Če gledamo s soncem je vlečka videti bele barve. Lahko pa oddaja tudi druge barve (rumene, rdeče itd.). To je zaradi optične disperzije oz. loma svetlobe na vodnih kapljicah ali po domače dobimo efekt mavrice.

Intenzivni dim iz dimnika ni posledica neustreznega goriva ali podobno, ampak gre za izparevanje vode.

Kot pri vsakem izgorevanju, se tudi tukaj proizvajajo dimni plini in s tem določene emisije snovi v zrak. Kot smo že prej opisali je nastavitev izgorevanja eden najbolj pomembnih dejavnikov, da je izgorevanje čimbolj popolno in enakomerno.

Kontrolne meritve so bile že opravljene takoj po zagonu naprave, ki jih je opravil proizvajalec kotla. Vse izmerjene vrednosti so bile znotraj dopustnih vrednosti. Prve uradne meritve, s strani pooblaščene in akreditirane inštitucije, so se izvajale prejšnji teden 1. 2. 2024, poročilo meritev je v pripravi. Neuradno po izsledkih merjenih vrednosti, so le-te bile vse znotraj dopustnih vrednosti.
Iz Javnih služb Ptuj so še sporočili, da bodo v kratkem organizirali dan odprtih vrat za vse, ki jih natančneje zanima delovanje glavne kurilnice na Volkmerjevi ulici na Ptuju.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. februarja 2024.)
Na vrh