Domov » Novice » Gospodarstvo » Manager klub Ptuj ima novo vodstvo

Manager klub Ptuj ima novo vodstvo

mkp novo vodstvo

Manager klub Ptuj se je sestal na redni skupš?ini, na kateri so obravnavali poro?ilo o delu v minulem letu ter naredili na?rte za nadaljnjo delo. Novembra bo minilo 22 let, odkar je bil ustanovljen Manager klub Ptuj z vizijo aktivnega vklju?evanja na najrazli?nejših podro?jih, pa tudi pomo?i pri vzpostavljanju pogojev za hitrejši gospodarski in družbeni razvoj. Klub je bil v zadnjih letih, z željo po aktivni vlogi v regiji, pri?a številnim spremembam. Tako so pred leti osnovali tri stebre delovanja – steber izobraževanje z namenom izvedbe raznih izobraževanj za ?lane in širšo javnost, steber razvoj za identifikacijo razvojnih problemov ter obravnavo razvojnih potencialov in steber komunikacija za interno komunikacijo ter informiranje javnosti. Na skupš?ini so izvolili tudi novega predsednika, Marka Drobni?a, ki bo sledil za?rtani viziji kluba. Ta mora po njegovih besedah ostati kreator idej in predlagatelj rešitev, ki bodo doprinesle k dvigu razli?nih panog na višji nivo. Predvsem pa se bo novi predsednik skupaj s ?lani kluba trudil znova vliti zaupanje v managerski poklic. Le tako se bomo lahko, po besedah Drobni?a, izvili iz te krize in težkih ?asov ter pri?eli smelo zreti v prihodnost.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. oktobra 2013.)

Na vrh