Domov » Novice » Gospodarstvo » Pričela so se dela pri izgradnji kanalizacijskih sistemov

Pričela so se dela pri izgradnji kanalizacijskih sistemov

Gradnja kanalizacije
Po slavnostnem podpisu pogodbe v sklopu projekta Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja so se pred kratkim pri?ela dela na terenu. Celotna vrednost projekta z DDV – jem znaša nekaj ve? kot trinajst milijonov evrov in glavni izvajalec del je Cestno podjetje Ptuj, ki sodeluje tudi z mnogi podizvajalci. Projekt se izvaja na obmo?ju ptujske, markovške in gorišniške ob?ine. Sestavljen je iz dveh delov in sicer iz projekta številka 1, ki vklju?uje izgradnjo kanalizacijskega sistema 3 Bukovci – Formin in ?istilne naprave Formin in projekt številka 2, ki vklju?uje izgradnjo kanalizacijskega sistema 5 v Mestni ob?ini Ptuj. Trenutno se na terenu izvajajo osnovna operativna dela v sklopu projekta Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja. Celovit projekt izgradnje kanalizacijskih sistemov v ob?inah Markovci, Gorišnica in Ptuj bo predvidoma zaklju?en do konca leta 2015.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. oktobra 2013.)

Na vrh