Domov » Novice » Gospodarstvo » Novi portal za podjetnike in SMS sporočila za odvoz odpadkov

Novi portal za podjetnike in SMS sporočila za odvoz odpadkov

portal JS

V torek je na spletni strani Javnih služb Ptuj pri?el delovati portal namenjen malim in mikro podjetjem in samostojnim podjetnikom. Zgodovina portala je kompleksna in izhaja iz dolo?enih kritik na ra?un JS Ptuj, ?eš, da na gospodarstvo ne delujejo spodbudno. Ker so mnenja, da temu ni tako, saj je bila družba ustanovljena z namenom delovanja v korist ob?ank in ob?anov, pa tudi manjših gospodarskih subjektov, so razmišljali, kaj storiti. Z željo, da bi uporabniki prišli do najrazli?nejših koristnih informacij, so se odlo?ili za uvedbo spletnega portala, ki bi podjetnikom s ptujskega pomagal pri konkuren?nosti in obveš?enosti. Na portalu bo možno najti teko?e in aktualne informacije javnih naro?il in naro?il malih vrednosti na obmo?ju ob?in Spodnjega Podravja. Stran se bo osveževala dnevno, brezpla?no pa lahko podjetniki in podjetja k omenjeni storitvi pristopijo na spletni strani Javnih služb Ptuj. V tem mesecu pa bodo vsem zainteresiranim omogo?ili tudi brezpla?no prejemanje SMS sporo?il o terminih odvoza odpadkov. V kolikor ste za tovrsten na?in obveš?anja zainteresirani, boste Javnim službam Ptuj posredovali številko telefona, na katero želite biti obveš?eni, dan pred samim odvozom, pa boste o le-tem prejeli SMS sporo?ilo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. julija 2014.)

Na vrh