Domov » Novice » Gospodarstvo » Reševanje problematike ekoloških otokov

Reševanje problematike ekoloških otokov

Na zadnji seji je svetnica SDS Silva Fartek dala pobudo v zvezi z reševanjem problematike ekoloških otokov. Preverili smo, kakšno je dejansko stanje na terenu in kakšne so možne rešitve. Ob?anke in ob?ani ter svetniki so že ve?krat opozorili na neurejenost posameznih ekoloških otokov v MO Ptuj. Namenjeni so varovanju okolja in skrbi za njegovo ?istost, žal pa je ponekod slika povsem druga?na. Vzroke za takšno stanje svetnica Fartekova vidi v ve? dejavnikih. Pere?e problematike ne bo možno rešiti iz danes na jutri, zagotovo pa se bi postopoma in z nekaterimi kratkoro?nimi ukrepi lahko približali želenim ciljem. Nepravilnosti bi tako lahko odpravili na ve? na?inov. Gre torej za pozitivno pobudo, a je treba pohvaliti tudi ob?ane, ki so se lo?evanja odpadkov lotili zelo resno. Posledi?no pa se je prav zaradi tega za ve? kot polovico pove?ala koli?ina lo?eno zbranih frakcij. In ker se temu želijo izogniti skupaj z izvajalcem Javne službe in ?istim mestom iš?ejo ustrezne rešitve, ki ne bi pomenile dviga cene za uporabnike. Kar se pove?anja ekoloških otokov ti?e je število glede na standarde že sedaj preseženo, a vendar jih bo treba dodati še ve?. Zato bodo pristojni vzpostavili nov režim na podlagi pilotnega projekta, ki bo nakazal najprimernejše rešitve glede lo?evanja, frekvence odvoza in vsega ostalega. Sicer pa je tudi na vsakem posamezniku, kaj nam ?isto okolje pomeni in kako si bomo prizadevali do tega priti.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. junija 2011

Na vrh