Domov » Novice » Gospodarstvo » Sanacija cest po izgradnji kanalizacije

Sanacija cest po izgradnji kanalizacije

Asfaltiranje cest
V sklopu projekta Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju ptujskega polja je bilo ob izgradnji kanalizacijskega sistema poškodovanih veliko cest. Te od za?etka poletja v Mestni ob?ini Ptuj popravljajo in ponovno asfalirajo delavci Cestnega podjetja Ptuj ter na dolo?enih delih tudi njihovi podizvajalci. Dela potekajo po terminskem planu in predvidena vrednost sanacijski del znaša okrog 500 000 evrov. Delavci trenutno na terenu pospešeno urejajo cestiš?a, da bi ?imve? dela naredili pred zimo. Najve? prahu je v zadnjem ?asu na Ptuju dvignila sanacija cest na Volkmerjevi ulici in Peršonovi ulici. Na slednji so bila dela kon?ana v skladu z za?rtanim terminskim planom, medtem ko se bodo na Volkmerjevi ulici v naslednjih dneh opravila dolo?ena vodovodna dela in nato sledi pospešeno urejanje, popravljanje in asfaltiranje te zelo pomembne prometne žile v mestu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. novembra 2014.)

Na vrh