Domov » Novice » Gospodarstvo » Skupščina Perutnine Ptuj

Skupščina Perutnine Ptuj

pp-skupscina-1
Na dnevnem redu 23. skupš?ine Perutnine Ptuj je bilo na dnevnem redu pet to?k, katerih sklepe so delni?arje pri?akovano tudi potrdili. Skupš?ine se je na sedežu družbe udeležilo 85 odstotkov kapitala, ki so stoodstotno podrli predlog, da 144.662 evrov bilan?nega dobi?ka ostane nerazporejenih. Že pred to potrditvijo je bilo predstavljeno revidirano letno poro?ilo podjetja in celotne skupine za leto 2015. Na skupš?ini so še izglasovali razrešnico upravi in ?lanom nadzornega sveta, za pooblaš?enega revizorja poslovnih rezultatov za leto 2016 so delni?arji potrdili revizijsko družbo Deloitte Revizija Ljubljana in sprejeli so sklep prehoda na Mednarodne standarde ra?unovodskega poro?anja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 7. oktobra 2016.)

Na vrh