Domov » Novice » Gospodarstvo » Študentsko delo

Študentsko delo

 

studentsko delo

V po?itniških mesecih se dijaki in študentje pogosto odlo?ajo za delo preko študentske napotnice. Sistem študentskega dela v Sloveniji je edinstven v Evropi, saj dijakom in študentom omogo?a, da sami poskrbijo za svoj socialni položaj v ?asu izobraževanja. V sezoni študentskega po?itniškega dela, delodajalci preko študentskih servisov ponujajo razli?na dela, je pa ponudb iz leta v leto manj. Poleg finan?nih ugodnosti pa študentsko delo prinaša tudi možnost pridobivanja delovnih izkušenj, kar bo dijakom in študentom omogo?ilo po kon?anem izobraževanju lažji vstop na trg dela.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 27. julij 2013)

 

Na vrh