Domov » Novice » Gospodarstvo » Vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije

Vzpostavitev regionalne destinacijske organizacije

Pred dnevi je bila vzpostavljena Podravsko-ptujska-ormoška regionalna destinacijska organizacija. Ob?ine, ki so pristopile k projektu, predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, gospodarstveniki in turisti?na društva so na Ptujskem gradu sve?ano podpisali sporazum.
Znanstveno raziskovalno središ?e Bistra Ptuj vodi projekt vzpostavitve Podravsko-ptujska-ormoške regionalne destinacijske organizacije ali krajše RDO. Strokovnjaki s podro?ja regionalnih destinacij poudarjajo, da brez gospodarstva ni turizma, zagotovo pa je tudi za gospodarstvenike pomembno, da je tudi okolje, v katerem ustvarjajo svojo ponudbo, pripravljeno na razvoj turizma in željno prihoda gostov. RDO bo tržil in razvijal štiri geografske turisti?ne znamke. Glede na ob?ine, ki so pristopile k projektu so oblikovali znamke Ptuj, Slovenske gorice in Jeruzalem  – Ormož. Ob?ine pa se že sedaj trudijo za razvoj turizma in pri?akujejo, da bo skupna pot k temu lažja. Turisti?na društva, ki delujejo v vsaki ob?ini, se k projektu niso zavezala s pogodbo, ampak bodo vklju?ena preko ob?in. Z njimi bo destinacijska organizacija tesno sodelovala, saj si, po besedah dr. Aleksandre Pivec, direktorice ZRS Bistra Ptuj, brez njih ne predstavljajo razvoja turizma

Na vrh