Domov » Novice » Izobraževanje » Festival znanja

Festival znanja

Festival znanja

Ljudska univerza Ptuj je enega izmed jesenskih dni na Mestnem trgu popestrila s Festivalom znanja. Predstavile so se institucije, pri katerih se je mogo?e izobraževati in pridobiti znanja razli?nih oblik. Vse od javno veljavnih izobraževalnih institucij do društev in centrov, ki organizirajo neformalna izobraževanja. Festival je ponudil informacije o tem, kje na Ptuju je mogo?e pridobiti znanje.

Pomen neformalnega izobraževanja se vse bolj pove?uje tudi med brezposelnimi, ki poskušajo s pomo?jo pridobitve posebnih, prakti?nih znanj, pove?ati svoje možnosti za zaposlitev. Zato je pridobivanje izkušenj izven rednih u?nih ur zelo priljubljeno že med u?enci in dijaki. Zagotovo kakršna koli nova znanja ali spretnosti obogatijo vsakega. Pa najsi gre za pove?anje možnosti za zaposlitev, zaslužek, krajšanje prostega ?asa ali osebno zadovoljstvo.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. oktobra 2014

Na vrh