Domov » Novice » 1. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

1. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

prva izredna seja ms mo ptuj

V ponedeljek, 17. novembra, so se mestni svetniki in svetnice sestali na prvi izredni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj. Na izredni seji je bilo od skupno 29 svetnikov in svetnic prisotnih 28. Najprej so potrdili mandat ?lanu Mestnega sveta, naslednjemu na listi Mirana Sen?arja Za Ptuj Klemnu Rutarju. Andreja Brenceta pa so še nadalje potrdili za vršilca dolžnosti direktorja Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož za najve? eno leto oziroma do imenovanja novega direktorja. Sledile so potrditve predsednikov, podpredsednikov in ?lanov v posameznih odborih in komisijah. V Odbor za finance so bili imenovani : Helena Neudauer za predsednico, Branko Kumer za podpredsednika, ter za ?lane dr. Štefan ?elan, Slavko Kolar, Miša Pušenjak, mag. Alen Hodnik in Tatjana Skaza. V Odbor za gospodarstvo so bili imenovani: Robert Šegula za predsednika, Nataša Vuk za podpredsednico ter za ?lane Milan Krajnik, Miran Meško, Jure Hanc, Marjan Germovšek in Damjan Prapotnik. V odbor za družbene dejavnosti so bili imenovani: dr. Darja Koter za predsednico, Tatjana Vaupoti? Zemlji? za podpredsednico ter za ?lane Sonja Pu?ko, mag. Darja Harb, Polonca Enci, dr. Marjeta Ciglene?ki in Tanja Nikolovski. Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo sestavljajo: predsednica mag. Vlasta Stojak, podpredsednica Silvestra Gorjup ter ?lani Metka Petek Uhan, Sonja Pu?ko, Miša Pušenjak, Peter Priboži? in Borut Kostanjevec. V Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo so bili imenovani: Darko Rojs za predsednika, Marjan Cajnko za podpredsednika ter za ?lane Marjan Kolari?, Janez Rožmarin, Gorazd Orešek, mag. Oton Mlakar in Mirko Vamberger. Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo sestavljajo: predsednica Metka Petek Uhan, podpredsednik Rajko Fajt ter ?lani Patricija Kova?ec, Nuška Gajšek, Slavko Kolar, Branko Tonejc in Miroslav Sarki?evi?. V Komisiji za statut in poslovnik so bili imenovani: Milan Krajnik za predsednika, dr. Štefan ?elan za podpredsednika ter za ?lane Darko Rojs, Janez Rožmarin, Sonja Pu?ko. V Komisijo za vloge in pritožbe so predsednica Helena Neudauer, podpredsednica Miša Pušenjak ter ?lani Patricija Kova?ec, Jure Hanc in Robert Šegula. V Komisiji za odlikovanja in priznanja so predsednica Nuška Gajšek, podpredsednik Gorazd Orešek ter ?lani Marjan Kolari?, Polonca Enci in Marjan Cajnko. V Statutarno pravno komisijo so bili imenovani: mag. Darja Harb za predsednico, mag. Martin Mlakar za podpredsednika ter za ?lane Miran Meško, Marjan Kolari? in Slavko Kolar. V Protikorupcijsko komisijo sestavljajo: predsednik Slavko Kolar, podpredsednik Janez Rožmarin in ?lani Silvestra Gorjup, Miša Pušenjak in Robert Šegula. Mestni svet Mestne ob?ine Ptuj je imenoval tudi Nadzorni odbor Mestne ob?ine Ptuj v naslednji sestavi: Anja Dobaj, mag. Mojca Šibila Drobni?, Mirko Kekec. Mag. Sonja Žibrat, mag. Franc Predikaka, Žarko Markovi? in Marija Planinc. Naslednja redna seja mestnega sveta bo v ponedeljek, 24. novembra, druga izredna seja pa v ?etrtek 27. novembra.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 18. novembra 2014)

Na vrh