Domov » Novice » Izobraževanje » Obogateno učenje tujih jezikov na ptujski gimnaziji

Obogateno učenje tujih jezikov na ptujski gimnaziji

tuji ucitelji

Na ptujski gimnaziji so v okviru projekta „Obogateno u?enje tujih jezikov“ pri?eli v letu 2010 in sicer z nemškim jezikom, kasneje pa so dodali še angleš?ino in francoš?ino. Timsko pou?evanje je na eni strani doprinos dijakom, ki dobijo širši vpogled v u?enje tujega jezika, našim u?iteljem in pa seveda zanimiva izkušnja tujim u?iteljem. Ben Tweedie, u?itelj angleš?ine, je o izkušnji pou?evanja na ptujski gimnaziji dejal: „Od vseh šol je verjetno to šola, na kateri se po?utim najbolj pomirjen, dobrodošel, še posebej s strani kolegov, ki so bili veliko manj pod stresom, da bodo delali s tujim u?iteljem. Zanimiva izkušnja je seveda moj naglas, glede na to, da prihajam iz Avstralije. Ve?ina dijakov je bila na za?etku šokiranih, niso razumeli niti ene besede, ki sem jih povedal, pri?akovali so, da bom pri?el loviti krokodile in podobno. Sicer pa sem bil nad dijaki presene?en, njihova angleš?ina je odli?na, v?asih celo boljša od moje. Ampak jaz sem Avstralec, zato mi je oproš?eno.“ Ni le zanimiva izkušnja tujim u?iteljem, temve? tudi dijakom, ki tako spoznavajo druge kulture, na?in življenja s strani rojenih govorcev nam tujih jezikov. Pri samih urah so nas prepri?ali, da oboji v tem uživajo. In ni lepšega kot u?iti se v prijetnem vzdušju.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. februarja 2014.)

Na vrh