Domov » Novice » Izobraževanje » Področno tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Področno tekmovanje za Cankarjevo priznanje

cankarjevo tekmovanje

Ta teden je na Osnovni šoli Podlehnik potekalo podro?no tekmovanje v znanju slovenš?ine za Cankarjevo priznanje za u?ence 8. in 9. razredov osnovnih šol ter za dijake srednjih šol. Tekmovanje iz leta v leto pridobiva na številu prijavljenih šol in mentorjev. Slednjih je letos kar 3.949 na 620 šolah po Sloveniji. V duhu medgeneracijskega dialoga so mladi pri pisanju sledili naslovu Z besedami in med njimi. ?e je lanskoletni izbor knjig pri stroki dvignil nekaj prahu, zaradi primernosti ali neprimernosti besedil za mlade, je letošnji nabor literature povezovalen. Osnovnošolci so prebirali deli avtorjev iz dveh povsem razli?nih obdobij, a jima je skupen problem mladih in njihovega odraš?anja. Na eni strani veliki modernist Cankar, na drugi pa dostopna, sodobna, mladinska Muckova. Srednješolci so glede na skupine prebirali med petimi razli?nimi deli. Neuradni rezultati bodo znani 7. februarja, najboljši iz vsake kategorije pa se bodo glede na pravilnik uvrstili na državno tekmovanje, ki bo v mesecu marcu v Mariboru. Strokovnjaki opažajo, da v moderni dobi interneta bralna kultura pada, zato je tekmovanje za Cankarjevo priznanje toliko ve?jega pomena, saj vzpodbuja branje in pisanje v jeziku, na katerega smo v?asih celo premalo ponosni in se ne zavedamo, kakšnega pomena je dejstvo, da imamo lasten jezik.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. februarja 2013.)

Na vrh