Domov » Novice » Izobraževanje » Posodobitev gimnazijskih programov

Posodobitev gimnazijskih programov

Posodobitev gimnazijskih programov

Na Gimnaziji Ptuj je potekala zaklju?na konferenca projekta Posodobitev gimnazijskih programov. Vanj so bile vklju?ene vseslovenske gimnazije, ki so v šestih letih izvedle številne manjše projekte. Na zaklju?nem sre?anju so predstavili primere dobrih praks.

Že leta 2007 so tekle polemike, ali bo slovenski izobraževalni sistem dobil novo gimnazijo. Kon?na odlo?itev je bila, da 1. septembra 2008 ste?e projekt posodobitve obstoje?ih gimnazijskih programov. Temeljil je na nekaterih že uvedenih spremembah, kot so evropski oddelki. Vanj so se vklju?ile vse gimnazije.

Pri izvajanju projekta so bile avtonomne. Ravnatelji so tako v sodelovanju s pedagoškimi delavci razvijali in oblikovali vsebine in na?ine dela, ki so jih z angažiranjem dijakov prenesli v prakso.

Melani Centrih, vodja projekta je povedala, da je rezultat projekta digitalna publikacija s 560 stranmi in da je v šestih letih nastalo ve? kot 1400 primerov dobrih praks. Ter da si želijo nadaljevanje projekta. Na ptujski gimnaziji si bodo tako prizadevali ustvariti model, s pomo?jo katerega bi se dijaki v štirih letih srednješolskega izobraževanja, pravilno odlo?ali za svoje poklice in da bi tudi v splošni gimnaziji pridobili znanja, ki jim bodo pomagala uspešno opravljati premišljeno izbrane poklice.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 21. oktobra 2014)

Na vrh