Domov » Novice » Izobraževanje » Predstavitev poklica kuhar

Predstavitev poklica kuhar

predstavitev poklica kuhar

Najpogostejše vprašanje, ki si ga zastavljajo devetošolci, je zagotovo, na katero srednjo šolo naj se vpišem. ?e je še pred leti veljajo, da je pot v gimnazijo najbolj prakti?na, saj prinaša ?as za sprejemanje odlo?itve o poklicu, v ?asu pove?ane brezposelnosti u?enci in starši iš?ejo informacije o srednjih izobraževanjih in poklicih na podro?jih, kjer je ve? možnosti za zaposlitev. Šolski svetovalci ptujskih osnovnih šol zato organizirajo spoznavanja razli?nih poklicev. Precej u?encev se je udeležilo sre?anja s kuharji.

Seznanili pa so se, kakšne so zna?ilnosti dela v razli?nih kuhinjah. Delovni ?as v gostinskem lokalu je dopoldanski, popoldanski, kuha pa se tudi v ve?ernih urah. ?eprav na prvi pogled morda ne kaže, je delo timsko in zahteva veliko sodelovanja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. novembra 2014)

Na vrh