Projekt MOVEfwd – Petv
Domov » Novice » Izobraževanje » Projekt MOVEfwd

Projekt MOVEfwd


Na Ljudski univerzi Ptuj so pripravili predstavitev projekta MOVEfwd. V njem so gostili približno 30-40 projektnih partnerjev iz tujine.

Kratko o projektu MOVEfwd

Projekt MOVEfwd je nastal kot odziv na COVID-19 pandemijo, saj je le-ta močno vplivala na delovanje družbenih organizacija, javnih služb, izobraževalnih ustanov ter nenazadnje tudi na vse preostale državljane, ki so se morali znajti v številnih nepredvidljivih situacijah.

Aktivno državljanstvo in prostovoljstvo sta se v času pandemije znašla v negotovem položaju, saj je med najpomembnejšimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe bilo potrebno omejiti vse osebne stike. Prav zaradi tega so številni mladi aktivisti ter tudi preostali del prebivalstva ostali izražali številne pomisleke glede udejstvovanja v prostovoljskih dejavnostih. Kot odziv na pandemijo COVID-19 bo projekt MOVEfwd namenjen opolnomočenju civilne družbe ter prostovoljcev, ki delujejo na področjih civilne zaščite, socialne inkluzije, kulture, izobraževanja ter zaposlovanja.

Projekt bo organiziran v petih tridnevnih dogodkih v vseh partnerskih državah. V sklopu vsakega dogodka bodo sodelujoče države predstavljale, primerjale ter zbirale primere dobrih praks na področju aktivnega državljanstva in prostovoljstva. Skozi številna predavanja, delavnice, diskusije, predavanja in skupinsko sodelovanje bomo poskušali odgovoriti na vprašanje »Kako lahko kot posameznik pripomorem k bolj solidarni in povezani Evropi?«.

Partnerji v projektu:

– PUO Varaždin – Varaždin/Hrvaška (vodilni partner)

– Hrvatski Crveni kriz Zajednica udruga Drustvo Crvenog kriza Varaždin – Varaždin/Hrvaška

– Ljudska univerza Ptuj – Ptuj/Slovenija

– Regional Develpment Agency of SREM LTD Ruma – Ruma/Srbija

– Tourist organisation of the City of Sremsska Mitrovica – Sremska Mitrovica/Srbija

– Progeu-Progress in European Union-Insituto Per Lo Sviluppo – Rim/Italija

– Institute for Sustainable Business Development and Education – Sofija/Bolgarija

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. aprila 2022.)

Na vrh