Domov » Novice » Izobraževanje » Youth Employment

Youth Employment

Youth Employment
V organizaciji IPM Slovenija je bila na Ptuju mednarodna konferenca Youth Employment. Brezposelnost med mladimi od osemnajstega do devetindvajsetega leta starosti v Evropi in Sloveniji predstavlja velik problem, o katerem se govori premalo in na drugi strani se najde tudi premalo konkretnih rešitev. Podpredsednik podmladka Evropske ljudske stranke Stefan Schnoll je na konferenci med drugim izpostavil tri velike cilje, ki jih morajo mladi zasledovati. To so lobiranje, zmanjšanje razkoraka med visoko izobraženostjo in trgom dela, saj so mladi brez izkušenj, ko vstopajo na trg dela ter spodbujanje mladih, da postanejo aktivna delovna sila. Dolo?ene izkušnje bi si naj mladi pred vstopom na trg dela pridobili že skozi študijski proces. V Sloveniji je po trenutnih podatkih brezposelnih že 30 000 mladih. Eden izmed problemov za tako veliko brezposelnost je tudi v izobraževalnem sistemu, ki bi ga bilo potrebno prilagoditi sistemu trga dela. Na konferenci Youth Employment so udeleženci iz petih držav sprejeli konkretne ukrepe zaposlovanja mladih ter so sprejeli tudi resolucijo, ki jo bo posredovala vsem politi?nih odlo?evalcem in mladinskim organizacijam.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 29. avgust 2013.)

Na vrh