Domov » Novice » Kultura » Ob dnevu mlade ustvarjalnosti so podelili številne nagrade

Ob dnevu mlade ustvarjalnosti so podelili številne nagrade

Ob dnevu mlade ustvarjalnosti so se v telovadnici Osnovne šole Olge Megli? zbrali najuspešnejši u?enci in u?enke vseh ptujskih osnovnih šol. Na njej so po?astili zlate odli?njake, nagrajene u?ence, športnike in najuspešnejše glasbenike Mestne ob?ine Ptuj v letu 2011/2012. Z grbom na steklu Mestne ob?ine Ptuj je bilo nagrajenih kar 57 zlatih odli?njakov, ki so vsa osnovnošolska šolska leta zaklju?ili z odli?nim uspehom. Naj u?enka generacije 2011/2012 je Nuša Murši? iz Osnovne šole Ljudski vrt, ki je seveda ob odli?nem šolskem uspehu dobila številne nagrade iz podro?ij, kot so matematika, zgodovina, geografija, biologija, kemija, angleš?ina in logika. Najve? posameznih in ekipnih nagrad je bilo podeljenih na podro?ju športa. Na osnovi šolskih športnih tekmovanj, tekmovanj panožnih zvez na doma?ih in mednarodnih tekmovanjih sta najboljša športnika med osnovnošolci teniška igralka Nina Poto?nik in atlet Jan Bezjak. Novost letošnjih podelitev so bile nagrade najuspešnejšim glasbenikom Mestne ob?ine Ptuj v šolskem letu 2011/2012. Iz Glasbene šole Karol Pahor Ptuj prihaja pet nagrajencev, medtem ko je najboljša Maksim Jablo?nik, ki igra kitaro, klavir in saksofon.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. junija 2012.)

Na vrh