Domov » Novice » Kultura » Ptujska izpostava JSKD v 2013 z nižjim proračunom

Ptujska izpostava JSKD v 2013 z nižjim proračunom

jskd posvet

Ptujska izpostava pokriva dogajanje na podro?ju ljubiteljske kulture v 16 ob?inah v okolici Ptuja. Ker je podro?je široko in zajema veliko društev, jih poskušajo ?im bolj natan?no vnaprej seznaniti s na?rtom dela. Sodelavke ptujske obmo?ne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti so pred koncem letošnjega leta sklicale sestanek predstavnikov kulturnih društev. Seznanili so se s programom v letu 2013 ter, žal tudi s posledicami var?evalnih ukrepov. Zaradi finan?ne krize je vlada za v prihodnjem letu manj denarja namenila tudi ljubiteljski kulturi. Kljub oklestenemu prora?unu, bodo nekaj denarja namenili razpisom. Društva bodo preko njih lahko pridobila finan?na sredstva za opremo in prireditve.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. december 2012

Na vrh