Domov » Novice » Novogradnja Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka je še aktualna

Novogradnja Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka je še aktualna

os dr ljudevita pivka00000001

Prizadevanja za zagotovitev finan?nih sredstev za novogradnjo Osnovne šole doktorja Ljudevita Pivka še zmeraj potekajo. 18. decembra so predstavniki Mestne ob?ine Ptuj na sestanku pri državni sekretarki Mojci Škrinjar pri?akovali odgovor na pred dvema mesecema postavljeno prošnjo, da se državni denar, milijon šestotiso? evrov, za novogradnjo, Osnovne šole doktorja Ljudevita Pivka zagotovi v dveh in ne v petih letih. O tem so 3. januarja govorili na skupnem sestanku Sveta šole in Sveta zavoda. ?lani Sveta šole in Sveta zavoda se bodo do konca januarja poskušali sre?ati s predsednikom države in predsednikom vlade ter ju prosili za pomo?. Predstavnikom Mestne ob?ine pa so naložili, da preverijo še dve možnosti. Razplet zgodbe o novogradnji osnovne šole za otroke z motnjo v duševnem razvoju bi naj bil znan do konca januarja. V prihodnjem tednu vam bomo predstavili še poglede na sofinanciranje novogradnje s strani okoliških ob?in.

Objavljeno v oddaji Ptujski kroniki, dne 10. januarja 2012

Na vrh