Domov » Novice » Akcija “Ustavite se! Vlak se ne more.”

Akcija “Ustavite se! Vlak se ne more.”

ustavite se vlak se ne more

Z jutrišnjim dnem se zaklju?uje nacionalna akcija Agencije za varnost prometa za ve?jo varnost na nivojskih prehodih ceste ?ez železniško progo, v kateri sodelujejo Slovenske železnice, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ob?inski SPV-ji, policija in številni drugi. Problematiki zavedanja in odgovornosti ljudi pri pre?kanju nivojskih prehodov ?ez železniško progo posve?ajo na AVP veliko pozornost. Klju?ni elementi za ve?jo varnost so zagotovo pazljivost, pozornost in spoštovanje prometne signalizacije. Preventivne akcije so namenjene osveš?anju in opozarjanju, rezultati pa se zagotovo odražajo v izboljšani statistiki, preteklo leto je bilo namre? drugo najbolj varno leto zadnjih šestnajst let. 29% pa predstavlja tisti najbolj problemati?en del, kjer se, kljub aktivno zavarovanim prehodom, pojavljajo izredni dogodki zaradi neodgovornega ravnanja udeležencev v cestnem prometu. Žal, za lansko leto beležijo tudi dve smrtni žrtvi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. februarja 2014.)

Na vrh