Domov » Novice » Ceste in avtobusna postajališča

Ceste in avtobusna postajališča


Na območju Mestne občine Ptuj je registriranih 221 kilometrov občinskih cest, v kar sodijo  lokalne ceste, javne poti in ulice. Vse te prometne površine zahtevajo velika sredstva za redno vzdrževanje in posodabljanje. V skladu z Zakonom o cestah je za izboljšanje prometne varnosti potrebno odpravljati nevarne odseke cest in nevarna mesta. Kot je ob robu 18. redne seje Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu Mestne občine Ptuj poudaril predsednik sveta Franc Kozel je stanje na ptujskih cest slabo. Ob tej prometni problematiki je Kozel izpostavil še eno, ki je povezana z avtobusnimi postajališči. Teh je v Mestni občini Ptuj registriranih več kot 130 za medkrajevni avtobusni promet in šolski prevoz učencev, ki so sestavni del šolskih poti. Večina avtobusnih postajališč je na Ptuju v osnovnem stanju ali začrtanem na cestiščih in nekatera bolj frekventna bi bilo v prihodnosti dobro tudi bolj primerno urediti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. marca 2023.)

Na vrh