Domov » Novice » Komunikacijski načrt AVP za leti 2015 in 2016

Komunikacijski načrt AVP za leti 2015 in 2016

avp

Na Agenciji za varnost prometa Republike Slovenije so pripravili Komunikacijski na?rt za letošnje in prihodnje leto. V naslednji novici smo strnili, kaj bo na?rt prinesel.V Komunikacijskem na?rtu Agencije za varnost prometa za leti 2015 in 2016 so pristojni natan?neje dolo?ili cilje, ciljne skupine, komunikacijska orodja in kanale, gradivo, klju?ne teme ter ?asovnice nacionalnih preventivnih akcij. Z ustreznim komuniciranjem želijo vplivati na dvig prometne kulture in vrednot udeležencev cestnega prometa ter na zagotavljanje varnosti in mobilnosti v prometu. ?asovno so tudi že opredeljene Nacionalne preventivne akcije „Hitrost – po?asneje je varneje“ in „Hvala, ker voziš zmerno!“, „0.0 šofer – trezna odlo?itev“, „Bodi viden, bodi preVIDEN“, „Kolesarji, previdno naokrog!“, „Pripnite se in doživite“ter „Varen za?etek šole“. Ob tem bodo na podro?ju preventive pozornost posve?ali še osveš?anju o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo, varnosti motoristov, varnosti na nivojskih prehodih, starejšim voznikom in številnim drugim aktivnostim. O vseh akcijah bomo tako kot do sedaj poro?ali v naših informativnih oddajah tudi na naši televiziji.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 7. januarja 2015.)

Na vrh