Domov » Novice » Trg dela v letu 2014

Trg dela v letu 2014

ZRSZ september

Na Zavodu Republike Slovenije je bilo konec decembra prijavljenih nekaj preko 119.000 brezposelnih oseb. Zanimalo nas je, kakšna je stopnja brezposelnosti na Obmo?ni službi Ptuj in kaj je na trgu dela prineslo leto 2014. Kljub napovedim UMAR-ja in ostalih strokovnjakov s podro?ja ekonomije, da se bo v letu 2014 brezposelnost zviševala, se je le-ta že od marca dalje mo?no zniževala, tudi na ptujskem. Po besedah direktorja OS Ptuj, mag. Tomaža Žirovnika, je bilo povpraševanje po delavcih veliko, kar je specifika tukajšnjega trga dela. Veliko delodajalcev je vezano na delo v tujini, zlasti avstrijski in nemški trg. Tudi ve?ja podjetja so se prestrukturirala in se prilagodila trgu – tako so denimo delavci Taluma opravljali delo v Južni Ameriki. Vsi ve?ji zaposlovalci kot so Boxmark, Carrera, Perutnina, Talum so poslovali stabilno. Leto 2014 so na OS Ptuj zaklju?ili dokaj optimisti?no. Napovedali so, da se bo število brezposelnih znižalo, da se bo število zaposlitev pove?alo in to so tudi uresni?ili. V leto 2015 zrejo s smelimi napovedmi, res pa je, da se v primerjavi z letom 2014, ki je bilo bogato leto na podro?ju aktivne politike zaposlovanja, že kažejo primanjkljaji. Napovedi za letošnje leto so torej optimisti?ne, bo pa prav mesec januar malce dvignil brezposelnost, saj so se iztekle pogodbe za dolo?en ?as, kar bo vplivalo na priliv v evidenco brezposelnih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 7. januarja 2015.)

Na vrh