Domov » Novice » Promet » Kratkotrajno brezplačno parkiranje

Kratkotrajno brezplačno parkiranje

V decembru smo na Ptuju dobili obmo?ja kratkotrajnega brezpla?nega parkiranja pred Zdravstvenim domom na Rimski ploš?adi in pred Domom upokojencev Ptuj na Volkmerjevi cesti. Parkiriš?a so tudi ozna?ena z ustrezno prometno signalizacijo. Na lokaciji pred zdravstvenim domom na Rimski ploš?adi je obmo?je kratkotrajnega parkiranja do 30 minut namenjeno predvsem staršem, ki pripeljejo ali odpeljejo otroke v vrtec. Na lokaciji Volkmerjeva cesta pa je parkiranje na obmo?ju kratkotrajnega parkiranja možno do ene ure. Parkiriš?e je namenjeno predvsem staršem, ki pripeljejo otroke v vrtec, osebam, ki pripeljejo starejše in šibke ob?ane v Dom upokojencev Ptuj. Parkiranje in zaustavljanje ob plo?niku je prepovedano. In še opozorilo, da se z globo 40 evrov kaznuje za prekršek voznik, ki ne ozna?i ?as prihoda ali po izteku dovoljenega ?asa ne zapusti parkiriš?a.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. januarja 2012.)

Na vrh