Domov » Novice » Lutkarji v prometu

Lutkarji v prometu

lutkarji v prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu veliko pozornost posve?a preventivi, predvsem pri najmlajših. Tako so si lahko u?enci prve triade ogledali vzgojno-pou?no predstavo Lutkarji v prometu. Rek „Kar se je Janezek nau?i, to Janezek zna“ še kako velja pri najmlajših, ki znanje vpijajo kot majhne spužve. Pri prometni vzgoji in preventivi je to izrednega pomena, saj lahko rešuje življenja. Lutkar jim v predstavi realne prometne situacije predstavi na šaljiv, zabaven na?in, hkrati pa pou?no in nazorno, da si ?im bolj zapomnijo. Z gostovanji po Sloveniji Kononenko opaža, kako pomembno je kontinuirano izobraževati. Sam pripravlja predstave za tri razli?ne starostne skupine in tisti otroci, ki so si njegovo predstavo ogledali že v vrtcu in potem še v 1. triadi, nimajo težav pri razumevanju še tako zapletenih predpisov in prometnih situacij. Otroci so celotno predstavi peli, ploskali, se smejali, predvsem pa pozorno poslušali, kako se je treba v prometu vesti, da bodo res varni. Preko igre, petja in lutk so se nau?ili nekaj novega ali pa ponovili to, kar že vedo. Mi odrasli jim bodimo v lep zgled, da bodo zrasli v varne ter vestne voznice in voznike, ki bodo spoštovali predpise.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. decembra 2014.)

Na vrh