Domov » Novice » Nacionalna akcija PEŠCI

Nacionalna akcija PEŠCI

pesci

Nacionalna akcija Pešci, ki se je pri?ela 1. oktobra in bo trajala še do jutri, sodi pod okrilje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013 – 2022, v njej pa ob Agenciji za varnost prometa sodelujejo še Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija za ceste, Policija in vsi tistih, ki so povezani z varnostjo v prometu. Pešci predstavljajo v cestnem prometu ranljivejšo skupino udeležencev, zato se na podro?ju preventive prav njim posve?a veliko pozornosti. Nacionalna akcija poteka v dveh terminih, jeseni in pozimi, saj je prav v teh mesecih varnost pešcev najbolj ogrožena. Cilja tako akcije kot Nacionalnega programa sta dva, zmanjšanje števila prometnih nesre? z udeležbo pešcev in pa pove?anje uporabe odsevnih teles pri pešcih. Še vedno je namre? velik odstotek pešcev udeleženih v prometnih nesre?ah, ki niso bili primerno zaš?iteni.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 11. oktobra 2014.)

Na vrh