Domov » Novice » Nasveti za vožnjo v krožiščih

Nasveti za vožnjo v krožiščih

krozisca

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je na vse slovenske ob?ine naslovila sporo?ilo za javnost glede ravnanja voznikov v krožnih križiš?ih. Slednja predstavljajo u?inkovit ukrep umirjanja hitrosti in zmanjšujejo posledice prometnih nesre?. V zadnjih nekaj letih imamo v cestnem prometu vse ve? krožnih križiš?, ki so v primerjavi s klasi?nimi pove?ala preto?nost prometa, zmanjšala hrup in emisije motornih vozil ter zmanjšala število prometnih nesre?. To, da je krožiš? vse ve?, pa pomeni, da se kot vozniki z njimi tudi vedno bolj soo?amo, kar nekaterim predstavlja vrsto težav, kako v njih ravnati. Najpogostejši vzroki prometnih nesre? v krožiš?ih so: prehitevanje pred križiš?em, trki s pešcem/kolesarjem, trki in naleti pri izvozih oz. uvozih ter menjavi prometnih pasov, naleti v sredinski ali lo?ilni otok, zanašanja in zdrsi ter drugo. Vsi uvozi so ozna?eni s prometnim znakom križiš?e s prednostno cesto. To pomeni, da imajo prednost vozila, ki že vozijo na krožnem križiš?u. Promet na krožnem križiš?u poteka v nasprotni smeri gibanja urinih kazalcev. Na krožnem križiš?u ne ustavljamo in ne vozimo vzvratno. Pri vklju?evanju na krožno križiš?e ni treba vklopiti desnih utripalk. Vklopimo jih le, ?e je krožno križiš?e izvedeno tako, da je izvoz, po katerem želimo zapustiti krožno križiš?e, v neposredni bližini uvoza. Pri zapuš?anju krožnega križiš?a je treba pravo?asno, ne prehitro in ne prepozno, vklopiti desne utripalke, najbolje takoj za zadnjim uvozom. Kadar zgrešimo izvoz ali se ne uspemo pravo?asno razvrstiti na zunanji pas, odpeljemo še en krog in se varno razvrstimo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 11. julija 2013.)

Na vrh