Domov » Novice » Prometna varnost se izboljšuje

Prometna varnost se izboljšuje

PROMETNA VARNOST

Trend števila mrtvih in hudo poškodovanih v cestnem prometu vse od leta 2008 v Sloveniji upada, kar so razveseljivi podatki. Tudi prometna varnost se izboljšuje in prav stanju na slovenskih cestah smo spregovorili z direktorjem Javne agencije RS za varnost prometa, mag. Igorjem Velovom. Strnil je, da ?e bi stanje prometne varnosti na slovenskih cestah ocenjevali zgolj na podlagi statisti?nih podatkov, potem bi lahko rekli, da je dobro. “Iz leta v leto se namre? zmanjšuje število prometnih nesre?, lažje in težje poškodovanih, pa tudi smrtnih žrtev je manj. A se da stanje še izboljšati. Izboljšati bo treba cestno insfrastrukturo oz. V prihodnje vse vidike varnosti upoštevati že pri samem na?rtovanju. Veliko bo treba postoriti tudi pri voznikih, še bolj pri vzgoji le-teh. Vzgoja bi morala biti prisotna skozi celotno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, kakovostnejše pa bo moralo postati tudi usposabljanje kandidatov za voznike. Spremembe bi se morale zgoditi tudi na podro?ju preverjanja znanja kandidatov za voznike, da se tako ugotovi celostna podoba bodo?ega voznika.” Veliko pozornost pa bodo na Javni agenciji RS za varnost prometa še naprej posve?ali preventivi ter ugotavljanju, kje so tiste najve?je pomanjkljivosti in kako jih odpraviti. Vse z željo, da bi neko? res uresni?ili Vizijo 0.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 7. novembra 2013.)

Na vrh