Domov » Novice » Ptujski SPVCP ocenjuje minulo leto kot uspešno

Ptujski SPVCP ocenjuje minulo leto kot uspešno

spvcp

Ptujski SPVCP se je na zadnji seji lanskega leta sprehodil skozi prehojeno pot in delo, ki so ga opravili. Po pregledu zapisnika prejšnje seje, so se ?lani SPVCP ustavili pri to?ki, ki se nanaša na invalidne osebe v prometu. V preteklih letih so tej problematiki posve?ali precejšnjo pozornost, v lanskem letu so tako uredili klan?ine po mestu, signalizacijo in odpravili nekatere ovire. Nad to problematiko bodo bdeli tudi v prihodnje. Sicer pa minulo leto ocenjujejo kot uspešno. Upajo, da bodo ti spodbudni podatki razveseljevali tudi v prihodnjem letu, za kar se bodo skupaj z vsemi pristojnimi, ki delujejo na podro?ju prometa, trudili tudi naprej. Tudi mi bomo poro?ali o cestno-prometni problematiki in o pobudah, ki jih bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu obravnaval v letošnjem letu. Z željo, da bi to bil kamen?ek v mozaiku prizadevanj za ve?jo varnost.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. januarja 2014.)

Na vrh