Domov » Novice » S septembrske seje SPVCP MO Ptuj

S septembrske seje SPVCP MO Ptuj

spvcp

?lani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj so se sestali na 13. redni seji. Osredoto?ili so se na varnost otrok v za?etku šolskega leta, pregledali poro?ila o že izpeljanih preventivnih akcijah in na?rte za tiste, ki do konca leta še sledijo. ?lani SPVCP so z veseljem ugotovili, da se v prvih dneh novega šolskega leta ni pripetila nobena prometna nesre?a z udeležbo otroka ali mladostnika. Tudi sicer je stanje na širšem ptujskem obmo?ju ugodno. Obravnavali so tudi poro?ila akcij, ki so bile izpeljane v minulem mesecu. Med drugim tudi dan odprtih vrat ZŠAM, na katerem so za ?etrtošolce pripravili predavanja in številne aktivnosti povezane z varnostjo v cestnem prometu. Pozornost so namenili tudi gradbenim delom na cestni infrastrukturi, ki jih bo v prihodnjem letu še ve?. V skladu z Na?rtom varnosti cestnega prometa MO Ptuj bodo v prihodnjih mesecih pozornost posve?ali izobraževanju, dotaknili pa so se še ostalih nalog, ki so si jih zadali v letošnjem letu in pa na?rtovanja aktivnosti ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesre?, ki ga obeležujemo v novembru.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. oktobra 2014.)

Na vrh