Domov » Novice » Splošno » Podaljšani obratovalni čas v gostinstvu

Podaljšani obratovalni čas v gostinstvu

Poletje je ?as, ko imajo mladi po?itnice, zato so tudi pogosteje in dlje zunaj. To pa je tudi ?as, ko je v gostinskih lokalih bolj pestro in bu?no. Preverjali smo, kakšen je obratovalni ?as za gostince v Mestni ob?ini Ptuj. Na junijski seji so svetnice in svetniki obravnavali Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o merilih za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem ?asu, kjer se je v razpravo vklju?ilo kar precej svetnikov. Zaradi predlogov gostincev se v do sedaj veljavnem sklepu ukinja število možnih soglasij iz 30 na izjemno enodnevno podaljšanje v koledarskem letu. Gostinski obrati, ki nudijo mehansko in živo glasbo za ples oziroma družabni program, lahko ?ez leto obratujejo najve? do 4. ure zjutraj, izredno enodnevno podaljšanje obratovalnega ?asa najve? do 6. ure zjutraj, pa se dovoli tistim gostincem, ki so so ob posebni vlogi predložili poro?ilo o emisiji hrupa v okolje, kjer jakost hrupa ne sme presegati zakonsko dovoljene meje. Izredno podaljšanje po mnenju nekaterih svetnikov ne bo prineslo pozitivnih posledic pri zmanjšanju vandalizma, spet drugi so mnenja, da problematike popivanja mladih ta sklep tako ali tako ne rešuje. Mladostniki vedo, kaj smejo in kaj ne, za tiste, ki pa so premladi, da bi pono?evali, pa v prvi vrsti vendarle odgovarjajo starši in skrbniki.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. julija 2012)

Na vrh