Domov » Novice » Stanje prometne varnosti zadovoljivo

Stanje prometne varnosti zadovoljivo

spvcp

Na 5. redni seji so se sestali ?lani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Obravnavali so Predlog na?rta varnosti cestnega prometa MO Ptuj za leti 2017/2018, Poro?ilo o delu sveta za leto 2016, Oceno o izvajanju na?rta varnosti cestnega prometa za leti 2014/2015 in Oceno prometno varnostnih razmer na obmo?ju MO Ptuj za leto 2016. Seznanili so se tudi z informacijo o Medob?inskem tekmovanju Kaj veš o prometu v letu 2017 ter z drugimi operativnimi zadevami. Ve? pa v naših prihodnjih informativnih oddajah.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. marca 2017.)

Na vrh