Domov » Novice » Zadnja seja SPVCP v znamenju varnosti otrok v počitnicah

Zadnja seja SPVCP v znamenju varnosti otrok v počitnicah

seja spvcp

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj se je sestal na 12. redni seji, na kateri so ?lani obravnavali osem to?k dnevnega reda, osredoto?ili pa so se predvsem na varnost otrok. Približujejo se poletne po?itnice, zato je seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj minila v znamenju varnosti šoloobveznih otrok ob koncu šole in ob za?etku novega šolskega leta. ?lane sveta so skupaj s pristojnimi zadolžili za ogled na terenu. Spregovorili so tudi o varnosti otrok med samimi po?itnicami, kjer bodo angažirali tudi starše na podro?ju u?nih delavnic, obravnavali so še izobraževanje predšolskih otrok in u?encev 1. triade, za katere bodo pripravili lutkovne delavnice na temo prometa, kot obliko prometne vzgoje. Na razširjeni seji konec avgusta bodo spregovorili o ugotovitvah na terenu in še dovolj pravo?asno poskrbeli za odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Na nas voznikih pa je, da smo na najšibkejše udeležence v prometu še posebej pozorni in tako prepre?imo, da bi se jim kaj pripetilo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. junija 2014.)

Na vrh