Domov » Novice » Ta četrtek na Ptuju preventivna akcija za starejše voznike

Ta četrtek na Ptuju preventivna akcija za starejše voznike

starejsi voznik - napoved

Javna agencija RS za varnost prometa – Izpitni centri za opravljanje vozniških izpitov v Sloveniji, skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije, Sekcijo šol voženj Slovenije in Mercatorjem organizirajo ta ?etrtek, med 9. in 13. uro preventivne dogodke za ve?jo varnost in mobilnost starejših voznikov in voznic v cestnem prometu. Javna agencija RS za varnost prometa si z razli?nimi ukrepi in v sodelovanju z drugimi prizadeva, da bi bili starejši ?im dlje in samostojno mobilni, obenem pa varni. Po 65. letu se namre? pove?uje nevarnost, da so starejši vozniki motornih vozil povzro?itelji prometnih nesre?. Z leti se manjša njihova zmožnost zaznavanja, vozniške sposobnosti pri?nejo slabeti, ve?ja pa je tudi verjetnost, da v nesre?i utrpijo hujše poškodbe ali celo smrt, ki za mlade morda ne bi bile usodne. Zaradi prometne varnosti je potrebno tudi spodbuditi razvoj in izvajanje posebnih programov usposabljanja, ki bi starejšim voznikom omogo?ili lažjo integracijo v sodobni promet ter hkrati izboljšali samo varno vožnjo navedene populacije. Prav temu je namenjena preventivna akcija „Starejši voznik“, kjer se bodo lahko starejši brezpla?no preizkusili v teoreti?nem poznavanju cestno prometnih predpisov in prakti?ni vožnji s svetovanjem v prometu. Na Ptuju bo akcija potekala ta ?etrtek, pred Mercatorjevim centrom Supermesto na Ormoški , med 9. in 13. uro.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. junija 2014.)

Na vrh