Domov » Novice » Zanimanje za vožnjo s spremljevalcem narašča

Zanimanje za vožnjo s spremljevalcem narašča

voznja s spremljevalcem

V letu 2006 je nova zakonodaja s podro?ja varnosti cestnega prometa omogo?ila mladim, ki so dopolnili 16 let, da se lahko na vožnjo odpravijo s spremljevalcem. Vožnja s spremljevalcem omogo?a mladim, ki dopolnijo šestnajst let, da pri?nejo s pridobivanjem vozniških izkušenj z daljšim usposabljanjem že pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja in preden dopolnijo predpisano starost za vožnjo vozil. Zanimanje v zadnjih treh letih naraš?a precej bolj, kot ob sami uveljavitvi. O ve?jem zanimanju pri?a tudi statistika – v letu 2006 se je za vožnjo s spremljevalcem odlo?ilo 16 kandidatov, v letu 2013 je bilo kandidatov 93, tudi prva polovica letošnjega leta kaže na veliko zanimanje, saj so zabeležili že 66 kandidatov. Na zadnji seji je bila statistika predstavljena tudi ?lanom SPVCP MO Ptuj, kjer staršem z otroki starimi šestnajst let predlagajo. Mladi si v ?asu vožnje s spremljevalcem namre? oblikujejo navade, ki jim bodo v pomo? na samostojni vožnji po opravljenem vozniškem izpitu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. septembra 2014.)

Na vrh