Domov » Novice » Seja KGZ Ptuj

Seja KGZ Ptuj

Na 2. seji so se zbrali ?lani sveta Obmo?ne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ptuj. Posvetili so se predvsem potrditvam kandidatov in predstavnikov v razli?nih institucionalnih organih. Konec junija je vodenje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije prevzel Cvetko Zupan?i?. Ob enem so bili v organe zbornice na vseh ravneh izvoljeni novi ?lani organov. Iz našega obmo?ja je ?lan upravnega odbora postal Matej Leskovar, ki prihaja iz Majšperka. Njegova naloga je, da na sejah sveta obmo?ne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Ptuj poro?a o dogajanju, odlo?anju in na?rtih dela v višjih organih zbornice. Tako se zagotavljata vklju?enost in zastopanje interesov kmetov iz celotne države. Tokrat je poro?al o spremembah, ki so jih novi ?lanu upravnega odbora sprejemali na prvi seji. Govora je bilo predvsem o racionalizaciji in var?evanju. Navedel je, da je staro vodstvo, na ?elu katerega je bil Ciril Smrkolj, položaje zapustilo s 400 000 evri izgube.

?lani so med drugim soglasno sprejeli sklep, da Kmetijsko gozdarska zbornica, kot kandidata za svetnika Državnega sveta predlaga Petra Vriska. V državnem svetu sta namre? samo sva svetnika, ki zastopata interese kmetovalcev. Volita pa se izmed predlaganih kandidatov celotnega zborni?nega, zadružnega, sindikalnega kme?kega sistema. Volitve v državni svet bodo potekale 21. in 22. novembra.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. september 2012)

Na vrh