Domov » Novice » 2. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

2. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V veliki sejni sobi na Magistratu na Ptuju so izvedli 2. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Svetnice in svetniki so imeli na dnevnem redu kar dvaindvajset točk. Med njimi so bile izstopajoče Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, Predlog o spremembi Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2022/2023, Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na domu v Mestni občini Ptuj, Predlog Sklepa o določitvi točke, ki je osnova za ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov in garaž v Mestni občini Ptuj, Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa športa v Mestni občini Ptuj za leto 2023, Predlog Sklepa o potrditvi Letnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Ptuj za leto 2023, Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2023…

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. januarja 2023.)

Na vrh