Domov » Novice » 27. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

27. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


Ptujski mestni svetniki in svetnice so se popoldan sestali na 27. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri je bilo na dnevnem redu 20. točk z nekaj podtočkami. Svetniki so v točkah dnevnega reda potrjevali Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021, torej rebalans proračuna za letošnje leto, sprejeli bodo odločitev o podelitvi nazivov priznanja naziv častni občan Mestne občine Ptuj in priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj, v nadaljevanju bodo sprejemali še Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja, Sklep o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj, Sklep o soglasju k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj, kjer se bodo spreminjale cene odpadkov, Sklep o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj. Proti koncu seje so se v točkah lotili infrastrukturnih projektov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. junija 2021.)

Na vrh