Domov » Novice » Četrtne skupnosti Mestne občine Ptuj

Četrtne skupnosti Mestne občine Ptuj


V Mestni občini Ptuj imamo osem četrtnih skupnosti, ki so osnova naše lokalne skupnosti. Podatke za prispevek smo povzeli po lokalnem časopisu Ptujčanu.

V četrtni skupnosti Jezero imajo preko Puhovega mostu eno ključnih tranzitnih poti za Hrvaško ter ptujsko industrijsko cono in vsa ta koncentracija dejavnikov krajane močno obremenjuje. Zato so glavne letošnje naloge, da skupaj s Civilno iniciativo in Mestno občino Ptuj poskušajo pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo izboriti čimprejšnjo izvedbo projekta ptujske obvoznice. Ob tem si želijo izboljšati tudi ostalo infrastrukturo in izpeljati konkretno investicijo, ki zajema rekonstrukcijo in energetsko sanacijo Osnovne šole Mladika. V četrtni skupnosti Breg – Turnišče se najbolj zavzemanje za odpravo infrastrukturne problematike, ki pesti krajane že nekaj let. V letošnjem letu bo potekala izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja in modernizacija cestišč. Prioriteta na območju Četrtne skupnosti Grajena je k modernizacija ceste Ptuj–Mestni Vrh–Grajenščak – asfaltiranje gramozirane ceste. Prav tako pa si v tej zelo razvejani četrtni skupnosti želijo, da se izboljša vsa infrastrukturna problematika. V letu 2020 sta večji investiciji v Četrtni skupnosti Center zaključek rekonstrukcije Gregorčičevega drevoreda ter začetek obnove Stare steklarske delavnice in pripadajočega dvorišča ter Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami. Prav tako pa bo potrebno v prihodnje pristopiti k obnovi cest, ulic in trgov, ki bodo le tako omogočili obuditev starega mestnega jedra. V četrtni skupnosti Ljudski vrt je letos več sredstev namenjenih za vzdrževanje cestne infrastrukture, kot jih je bilo v preteklih letih. Ob tem si želijo narediti korak naprej tudi pri izjemno kompleksnem projektu ureditvi ribnika Ljudski vrt. Z začrtanimi deli bodo nadaljevali v Četrtni skupnosti Panorama, saj bodo nadaljevali z izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega voda v Krčevini pri Ptuju, z določenimi deli pa bodo omogočili večjo varnost vseh udeležencev v prometu. Predvsem je potrebna sanacija in adaptacija cestne in komunalne infrastrukture ter javne razsvetljave. V četrtni skupnosti Rogoznica v tem letu načrtujejo kar nekaj investicij z občinske in tudi državne blagajne. Predvsem gre za osnovne infrastrukturne projekte in izboljšanje prometne infrastrukture. Podobna dela so v ospredju za leto 2020 tudi v četrtni skupnosti Spuhlja, kjer se bodo tudi v veliki meri posvetili nadaljevanju urejanja večnamenske športne dvorane. Ob tem želijo dodatno urediti še športni park ter izboljšati cestno in kolesarsko infrastrukturo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. aprila 2020.)

Na vrh