Domov » Novice » CSD Ptuj v minulem letu

CSD Ptuj v minulem letu

csd

Na Centru za socialno delo Ptuj so glede na leto 2012, ko je zaradi spremembe sistema prihajalo do ve?jih zamud, v lanskem letu socialni transferji tekli gladko. ?eprav po nekaterih CSD po Sloveniji po besedah direktorja Ptujskega CSD še morda prihaja do težav, na Ptuju njihovo delo poteka nemoteno, odlo?be rešujejo v roku meseca dni. V primerjavi z letom 2012 se je odstotek prosilcev izredne socialne pomo?i dvignil za 20. Na podro?ju sociale veljajo spremembe že od 1. januarja, glavnina sprememb pa bo pri?ela veljati s 1.9.2014. Te bodo zahtevale tudi ve?je prilagoditve informacijskega sistema. Spremembe bodo šle tudi v smeri upoštevanja ve? kriterijev kot do sedaj, upoštevali se bodo denimo teko?i dohodki in tisti iz preteklega leta. Po besedah Kerina spremembe gredo v pravo smer, še vedno pa je vse preve? birokratskih postopkov in s tem oteženo hitrejše odlo?anje.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. februarja 2014.)

Na vrh