Domov » Novice » Problematika brezposelnosti mladih

Problematika brezposelnosti mladih

okrogla miza

Mladinski svet MO Ptuj je pripravil okroglo mizo na temo brezposelnosti mladih. O aktualni in pere?i problematiki sta spregovorila državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dejan Levani? in poslanec Andrej ?uš. Na ZRSZ je prijavljenih nekaj manj kot 130.000 brezposelnih oseb, od tega je okrog 33.000 mladih. Kaj pa bi pere?o problematiko brezposelnosti mladih obrnilo na bolje? Po besedah ?uša bi to bil u?inkovit izobraževalni sistem, ki bi mlade spodbujal k temu, da bi si upali in bi si sami ustvarili delovno mesto, na trgu dela pa enotno pogodbo o zaposlitvi, s ?imer bi tudi mladi, ki nimajo toliko formalnih delovnih izkušenj, na trgu dela izborili enakovreden položaj s konkurenti. Po besedah Dejana Levani?a, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je bilo sprejetih kar nekaj konkretnih ukrepov na podro?ju aktivne politike zaposlovanja, sicer zgolj v obliki subvencij, ki lajšajo sedanje stanje na trgu dela za neko dolo?eno obdobje. A so lahko ti ukrepi bolj u?inkoviti šele, ko bomo za?eli govoriti o gospodarski rasti. Ker pa se trg dela precej razlikuje od izobraževalnega sistema, bo treba v prihodnje zasledovati gospodarstvo. Realna situacija je zaenkrat žal taka, da mladih v gospodarstvu ne zaposlujejo, zato bo treba to sliko spremeniti s spodbudami za gospodarstvo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. februarja 2014.)

Na vrh