Domov » Novice » Delavska hranilnica na Ptuju na novi lokaciji

Delavska hranilnica na Ptuju na novi lokaciji

delavska hranilnica

Delavska hranilnica se je iz ?u?kove ulice na Ptuju preselila v nove, ve?je prostore v Ulico heroja Lacka. Na dan otvoritve jih je obiskala tudi naša ekipa. Leto 1991 se je pisalo, ko je v takratni Jugoslaviji s poslovanjem pri?ela Delavska hranilnica. V vseh teh letih, ko se je precej spremenil ban?ni prostor, ko je vmes posegla kriza, so skrbeli za uspešno poslovanje in obvladovanje vseh ban?nih tveganj. Zanimivo je, da prav v letih krize dosegajo vse ve?ji obseg poslovanja, za kar gre zagotovo razloge iskati v konkuren?ni obrestno var?evalni in kreditni ponudbi ter cenovno ugodni ponudbi ban?nih in drugih finan?nih storitev. Na dan otvoritve smo se lahko sami prepri?ali o zadovoljstvu komitentov in ostalih uporabnikov njihovih storitev. Prijazna ekipa zaposlenih se bo v novih, ve?jih prostorih še naprej trudila ustre?i vašim željam. Ne le z ugodno ponudbo storitev, približali so se tudi z brezpla?nim parkirnim prostorom, do katerega lahko dostopate s svojo pla?ilno kartico in tako v ?asu opravkov v hranilnici svoje vozilo pustite na varnem mestu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. januarja 2014.)

Na vrh